Моніторинг якості освіти

У 2018-2019 навчальному році успішність дітей вивчалася шляхом проведення зрізів знань, моніторингових досліджень відділом освіти та адміністрацією школи.

Тексти контрольних робіт, тестів, зрізів знань підібрано відповідно до навчальних програм і державного стандарту.

За текстами адміністрації школи контрольні роботи виконували:

у 2-х класах – з української мови,  у 3-х класах – з математики,  у 5-х класах – з історії України,  у 6-х класах – з української мови, у 7-х класах – з фізики, у 8-х класах – з біології, у 10 класі – з алгебри.

Тексти контрольних робіт, тестів, зрізів знань підібрано відповідно до навчальних програм і  Державного стандарту.

Аналіз контрольних робіт

Контрольні роботи з української мови виконували 54 учні 2-х та 6-х класів, які показали такі результати:

 

Клас Учитель Кіль

кість

учнів

Кіль

кість

учнів,

які

вико

нува

ли

роботу

 

Рівень навчальних досягнень

початковий

 

середній

 

достатній

 

 

високий

 

2-А Нестеренко Т.А. 18 17 0 0 3 17 12 71 2 12
2-Б Шаповалова Л.М. 12

 

11 4 36 4 36 3 28 0 0
6-А Кисельова І.І. 19 19 2 10 11 58 6 32 0 0
6-Б Гаценко Л.Г. 10 7 0 0 4 57 3 43 0 0

 

Типові помилки (2 клас):

 • неправильне перенесення слів з рядка в рядок;
 • заміна букв д-т, б-п, з-с;
 • пропуски букв у словах.

Типові помилки (6 класи):

 • порушення правопису неозначених займенників через дефіс;
 • неправильне написання частки не з дієсловами;
 • порушення правила написання суфіксів прислівників.

Контрольною роботою з математики було охоплено  36 учнів 3-х та 10 класів, які показали такий рівень навчальних досягнень:

 

Клас Учитель Кіль

кість

учнів

Кіль

кість

учнів,

які

вико

нували

роботу

 

Рівень навчальних досягнень

початковий

 

середній

 

достатній

 

 

високий

 

3-А Гноєва С.В. 23 23 0 0 2 9 15 65 6 26
3-Б Колесник О.А. 11 11 0 0 7 64 4 36 0 0
10 Фалько А.П. 15 12 1 8 5 42 4 33 2 17

 

Типові помилки при (3 класи):

 • діленні та множенні двоцифрового числа на одноцифрове;
 • знаходженні значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками;
 • розв’язуванні задачі на різницеве порівняння.

Типові помилки (10 клас) при:

 • розв’язуванні тригонометричних та ірраціональних рівнянь;
 • обчисленні тригонометричних функцій;
 • дослідженні функцій.

Контрольною роботою з біології було охоплено  26 учнів 8 класів, які показали такий рівень навчальних досягнень:

 

Клас Учитель Кіль

кість

учнів

Кіль

кість

учнів,

які

вико

нували

роботу

 

Рівень навчальних досягнень

початковий

 

середній

 

достатній

 

 

високий

 

8-А Бойко І.М. 19 15 1 7 5 33 7 47 2 13
8-Б Бойко І.М. 14 11 1 9 4 36 6 55 0 0

 

Типові помилки:

 • неправильне визначення функцій фоторецепторів і гормонів;
 • невміння визначати ознаки різних типів темпераменту людини;
 • дали неповну відповідь на питання відкритого типу.

Контрольною роботою з фізики було охоплено 25 учнів 7 класів:

 

Клас Учитель Кіль

кість

учнів

Кіль

кість

учнів,

які

вико

нували

роботу

 

Рівень навчальних досягнень

початковий

 

середній

 

достатній

 

 

високий

 

7-А

 

Олексенко І.О. 18 17 4 23 5 30 7 41 1 6
7-Б Олексенко І.О. 12 8 0 0 5 61 3 39 0 0

Типові помилки:

 • неправильні записи позначення фізичних величин;
 • невміння виводити з основної формули невідому фізичну величину;
 • недоліки при переведенні одиниці вимірювання фізичної величини в систему СІ.

Контрольною роботою з історії України було охоплено 22 учні 5 класів:

 

Клас Учитель Кіль

кість

учнів

Кіль

кість

учнів,

які

вико

нували

роботу

 

Рівень навчальних досягнень

початковий

 

середній

 

достатній

 

 

високий

 

5-А

 

Клименко А.С. 19 17 1 6 3 18 9 53 4 23
5-Б Клименко А.С. 8 5 0 0 4 80 1 20 0 0

Типові помилки:

 • неправильно названо ім’я історичного діяча за поданим портретом;
 • помилки при визначенні діяльності історичної особи;
 • недостатньо повно сформульовано визначення історичних термінів;
 • неправильно визначені дати історичних подій.

Аналіз контрольних робіт свідчить про те, що більшість  учителів забезпечують знання учням на рівні  Державних стандартів, майже всі школярі підтвердили свій рівень навчальних досягнень. Порівняльні результати з попередніми контрольними роботами свідчить про те, що навчальні досягнення учнів підвищилися на 10-16 %, знизилися на 3-5%, залишилися на тому самому місці – 79-87%.

З метою створення сприятливих умов  для розвитку інтелектуального потенціалу школи, пошуку, підтримки і стимулювання творчо обдарованих дітей та молоді адміністрацією школи постійно здійснюється аналіз роботи з обдарованими дітьми.

Щороку адміністрація школи,  відповідно до основних  заходів програми, здійснює цілий ряд заходів:    поновлюється банк обдарованих дітей, ведеться банк діагностичних методик виявлення обдарованих дітей, розроблені та кожного року  оновлюються індивідуальні плани роботи з кожною обдарованою дитиною, створений графік роботи кожного учителя з обдарованою дитиною, участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України та інших міжнародних, Всеукраїнських, обласних та міських турнірах, конкурсах, змаганнях.

У листопаді-грудні 2018-2019 навчальному у 16 олімпіадах з навчальних предметів  узяло участь 159 учнів школи (у минулому навчальному році 175), що становить 49% від загальної кількості дітей, що на 4% менше,ніж в минулому році. Більшість учасників олімпіад показали достатній рівень підготовки, а 59 учнів продемонстрували ґрунтовні знання з окремих предметів, стали переможцями та взяли участь у ІІ етапі, що становить 37%, від загальної кількості учасників І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, що на 3% більше, ніж в минулому навчальному році. Переможців та призерів маємо в 14 олімпіадах з 16: географія, екологія, хімія, російська мова та література, англійська мова,  історія, правознавство,  українська мова та література, німецька мова, біологія, трудове навчання, астрономія, математика, інформаційні технології. З 59 учнів, які брали участь у ІІ етапі переможцями та призерами є 25 учнів, що становить 43%. Кращі показники маємо з екології: 2 учасники – 2 переможці (100%), з астрономії: 1 учасник – 1 переможець (100%), з  історії: 4 учасники – 3 переможці (75%), з географії: 10 учасників – 7 переможців (70%), з правознавства: 3 учасники – 2 переможці (67%), з трудового навчання: 2 учасники – 1 переможець (50%), з російської мови: 2 учасники – 1 переможець (50%), з трудового навчання: 2 учасники – 1 переможець (50%), з хімії: 5 учасників – 2 переможці (40%); з німецької мови: 3 учасники – 1 переможець (33%).

Підсумкові результати  ІІ етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2018-2019 навчальному році

 

№ з/п ПІБ учня ПІБ учителя Клас Предмет І місце ІІ місце ІІІ місце
1. Тарасенко Валерія Русланівна Кисельова Ірина Іванівна 8-А Українська мова І
2. Макаренко Ксенія  Андріївна Карась Владислав Володимирович 9 Англійська мова І
3. Лебідь Юлія Олександрівна Дубовик Віталій Володимирович 11 Історія І
4. Бєлашова Олександра Володимирівна Горшеніна Світлана Павлівна 11 Географія І
5. Подобрій Анна Павлівна Горшеніна Світлана Павлівна 10 Географія І
6. Саларьова Вікторія Вікторівна Дубовик Віталій Володимирович 10 Правознавство І
7. Лебідь Юлія Олександрівна Дубовик Віталій Володимирович 11 Правознавство І
8. Барабаш Владислав Віталійович Горшеніна Світлана Павлівна 11 Географія І
9. Ющенко Артем Валерійович Заїка Олег Славович 9 Географія І
10. Гребеник Ілля Олександрович Заїка Олег Славович 8-А Географія І
11. Третьяков Дмитро Маілевич Горшеніна Світлана Павлівна 11 Географія І
12. Польова Валерія Вячеславівна Страшко Ольга Миколаївна 9 Російська мова та література І
13. Ющенко Артем Валерійович Бойко Ірина Миколаївна 9 Хімія І
14. Уніат Луіза Дмитрівна Данильчук Вікторія Віталіївна 9 Німецька мова І
15. Мартинова Аліна Олегівна Бойко Ірина МИколаївна 10 Екологія І
16. Берднік Станіслав Геннадійович Заїка Олег Славович 9 Географія І
17. Оселедець Олександра Андріївна Сівер Наталія Миколаївна 9 Трудове навчання І
18. Ковач Кирило Васильович Гостєв Олександр Сергійович 9 Інформаційні технології І
19. Макаренко Ксенія  Андріївна Дубовик Віталій Володимирович 9 Історія І
20. Могилко Маргарита Володимирівна Клименко Антон Сергійович 10 Історія І
21. Мартинова Аліна Олегівна Бойко Ірина Миколаївна 10 Біологія І
22. Левченко Богдан Русланович Фалько Анатолій Петрович 10 Математика І
23. Третьяков Дмитро Маілевич Олексенко Ірина Олексіївна 11 Астрономія І
24. Белинський Кіріл Сергійович Бойко Ірина Миколаївна 7-А Хімія І
25. Ткаченко Владислав Олександрович Бойко Ірина Миколаївна 11 Екологія І
  ВСЬОГО       6 9 10

           

            У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад брали участь  учні: Барабаш Владислав (географія),  Бєлашова Олександра (географія), Саларьова Вікторія (правознавство),  Лебідь Юлія (правознавство, історія), Тарасенко Валерія (українська мова та література), Макаренко Ксенія (англійська мова), Подобрій Анна (географія), Польова Валерія (російська мова).

Підсумкові результати  ІІІ етапу         

 Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2018-2019 навчальному році

 

№ з/п ПІБ учня ПІБ учителя Клас Предмет Результативність
Лебідь Юлія Олександрівна Дубовик Віталій Володимирович 11 Історія ІІІ місце
2. Барабаш Владислав Віталійович Горшеніна Світлана Павлівна 11 Географія ІІІ місце
3. Бєлашова Олександра Володимирівна Горшеніна Світлана Павлівна 11 Географія ІІІ місце
Подобрій Анна Павлівна Горшеніна Світлана Павлівна 10 Географія ІІІ місце
5. Лебідь Юлія Олександрівна Дубовик Віталій Володимирович 11 Правознавство ІІІ місце

З 9 учнів, які брали участь у ІІІ етапі призерами є 5 учнів, що становить 55,6%.

Переможці шкільних конкурсів брали участь у міських конкурсах і турнірах. Тарасенко Валерія  (8-А клас) посіла І місце, Асаула Михайло (5-А клас) посів ІІІ місце в конкурсі  ім. П.Яцика. У Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Примак Марія (9 клас) зайняла ІІІ місце.

Ющенко Артем, учень 9 класу, посів І місце у Всеукраїнському колоквіумі «Космос. Людина. Духовність» (секція – «Краса врятує світ»). Ющенко Артем, учень 9 класу, посів ІІІ місце у Всеукраїнському форумі «Дотик природи», Мартинова Аліна, учениця 10 класу, посіла ІІІ місце у Всеукраїнському форумі «Дотик природи». У міському конкурсі «Об’єднаймося ж, брати!» в секції літературна творчість Неменущий Назар, учень 10 класу, посів І місце, у секції історія – Макаренко Ксенія, учениця 9 класу, посіла ІІІ місце. У обласній науково-практичній конференції «Перший крок у науку» учениця 7-Б класу Міхєєва Вікторія посіла І місце; Подобрій Анна, учениця 10 класу, посіла І місце у Міському конкурсі юних географів «Найрозумніший».

 

Міська олімпіада молодших школярів

 1. Сутурін Дмитро Денисович – ІІІ місце 4А клас (Українська мова)

 

У 2018-2019 навчальному році продовжилася плідна робота щодо участі учнів школи у Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.  У ІІ (обласному) етапі брали участь 23 учні у 24  різних секціях.

Підсумкові результати  ІІ (обласного) етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2018-2019 навчальному році

 

№ з/п Прізвище, ім’я учня Клас Секція Досягнення

 

П.І.П. вчителя,

який підготував

переможців

1. Подобрій Анна Павлівна 10 гідрологія І місце

 

Горшеніна Світлана Павлівна
2. Барабаш Владислав Віталійович 11 кліматологія та метеорологія І місце

 

Горшеніна Світлана Павлівна
3. Бєлашова Олександра Володимирівна 11 географія та ландшафтознавство І місце Горшеніна Світлана Павлівна
4. Третьяков Дмитро Маілевич 11 географія та ландшафтознавство І місце Горшеніна Світлана Павлівна
5. Макаренко Ксенія Андріївна 9 історія України І місце Клименко Антон Сергійович
6 Лебідь Юлія Олександрівна 11 правознавство І місце

 

Михайлик Оксана Олександрівна
7. Ющенко Артем Валерійович 9 астрономія І місце Заїка Олег Славович
8. Лебідь Юлія Олександрівна 11 історичне краєзнавство ІІ місце

 

Михайлик Оксана Олександрівна
9. Ющенко Артем Валерійович 9 експериментальна фізика ІІ місце Олексенко Ірина Олексіївна
10. Крамаренко Ігор Миколайович 11 геологія, геохімія та мінерологія ІІ місце Горшеніна Світлана Павлівна
11. Левченко Богдан Русланович 10 теоретична фізика ІІ місце Олексенко Ірина Олексіївна
12. Левченко Богдан Русланович 10 інтернет технології та WEB дизайн ІІ місце Спаська Інна Вікторівна
13. Кабачний Роман Андрійович 9 охорона довкілля та раціональне природокористування ІІІ місце Бойко Ірина Миколаївна
14. Мартинова Аліна Олегівна 10 зоологія, ботаніка ІІІ місце Панченко Сергій Михайлович,

Бойко Ірина Миколаївна

 

Підсумкові результати  ІІІ (Всеукраїнського) етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2018-2019 навчальному році

 

№ з/п Прізвище, ім’я учня Клас Секція Досягнення

 

П.І.П. вчителя,

який підготував

переможців

1. Барабаш Владислав Віталійович 11 кліматологія та метеорологія ІІІ місце

 

Горшеніна Світлана Павлівна
2. Крамаренко Ігор Миколайович 11 геологія, геохімія та мінерологія ІІІ місце Горшеніна Світлана Павлівна
3. Подобрій Анна Павлівна 10 гідрологія ІІІ місце

 

Горшеніна Світлана Павлівна

 

Підсумкові результати          

 участі у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі Малої академії наук «МАН-Юніор Дослідник» у 2018-2019 навчальному році

 

№ з/п ПІБ учня ПІБ учителя Клас Номінація І місце ІІ місце ІІІ місце
1 Рибалко Анна  Дубовик Віталій Володимирович 7-А «Історія» І

 

Підсумкові результати

участі у науково-методичній конференції  Конотопського інституту СумДУ

 

№ з/п ПІБ учня ПІБ учителя Клас І місце ІІ місце ІІІ місце
1 Кабачний Роман Бойко Ірина Миколаївна 9 І
2 Деняк Катерина Пугач Олена Миколаївна 10 І
3 Неменущий Назар Добровольська Тетяна Петрівна 10 І
4 Примак Марія Кисельова Ірина Іванівна 9 І
5 Уніат Луїза Гостєв Олександр Сергійович 9 І
6 Польова Валерія Козіна Вікторія Сергіївна 9 І
7 Могилко Маргарита Заїка Олег Славович 10 І
8 Берднік Станіслав Клименко Антон Сергійович 9 І
9 Міхєєва Вікторія Венець Юлія Ігорівна 7-Б І

 

 

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *